Betonmixer

Mulder Europe

Voor Mulder Europe hebben we net een betonmixer gespoten in NanoClear+.

Mulder Europe bouwt betonmixers voor haar klanten. Het personeel van deze klanten is elke dag gemiddeld een uur bezig met het verwijderen van alle beton- en cementresten van de auto’s. Op verzoek van Mulder hebben we de betonmixer volledig gespoten in de bedrijfskleuren van de klant en daarna een nanocoating aangebracht die ervoor zorgt dat betonresten zich vrijwel niet hechten aan het voertuig.

Door de coating hoeven er minder schoonmaakwerkzaamheden hoeven te worden uitgevoerd en datgene wat er schoongemaakt dient te worden, wordt makkelijker schoon. Dat scheelt tijd en kosten.